AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA RÉSZVÉNYESEK BEFOLYÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton

közzéteszi az alábbiakat.

A Park Teniszklub Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1114 Budapest, Bartók Béla út
15/d., Cg. 01-10-044985) bejelentette, hogy 2019. július 26-án tőzsdén kívüli ügyletben EST

MEDIA Nyrt. törzsrészvényeket ruházott át harmadik felek részére.

A jogügyletekkel a Park Teniszklub Zrt. befolyása az EST MEDIA Nyrt.-ben 2019. július 26-
án öt százalék alá csökkent és ezzel megszűnt (átlépett küszöbértékek: 15 százalék, 10százalék, 5 százalék).

A GlobTerm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest,
Fehérvári út 126-128., Cg. 01-09-733645) bejelentette, hogy 2019. július 26-án tőzsdén kívüli
ügyletben 10.000.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt vásárolt meg a Park TeniszklubZrt.-től.

A jogügylettel 2019. július 26-án a GlobTerm Kft. az EST MEDIA Nyrt-ben 9,82 százalékos
(azaz 5 százalékot meghaladó) mértékű befolyást szerzett.

Budapest, 2019. július 29.
EST MEDIA Nyrt.