AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉS CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-043483/304 számú végzésével 2019. augusztus 1-i
hatállyal bejegyezte a Részvénytársaság 2019. május 22-én elhatározott alaptőke-emelését.

Erre tekintettel a Részvénytársaság jegyzett tőkéje 79.416.205,44 forintról 201.240.000
forintra növekedett, amelyet 258.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű
törzsrészvény testesít meg.

Az alaptőke-emelés keretében kibocsátásra kerülő új törzsrészvények keletkeztetéséről és

tőzsdei bevezetéséről a Részvénytársaság külön tájékoztatásokat fog közzétenni.
Budapest, 2019. augusztus 1.

EST MEDIA Nyrt.