AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLY RÉSZVÉNYTRANZAKCIÓJÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Papp István úr (1124 Budapest, Jagelló út 52. szám alatti lakos), az EST MEDIA Nyrt. Igazgatóságának elnöke bejelentette, hogy 2019. augusztus 28-án mindösszesen 93.458 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt értékesített 109,33 forintos részvényenkénti átlagáron. Az értékesítésre a Budapesti Értéktőzsdén került sor.

Budapest, 2019. augusztus 29.