AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján
köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2019. augusztus 31-én 201.240.000 forint. Az alaptőkét 258.000.000
darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, azonban a
2019. május 22-én elhatározott alaptőke-emelésből származó részvények még nem kerültek
keletkeztetésre, így a Társaság jelenleg ténylegesen 101.815.648 darab törzsrészvénnyel
rendelkezik. A Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat
tartozik, így a Társaság összes részvényéhez jelenleg mindösszesen 101.815.648 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

Budapest, 2019. augusztus 31.