AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA RÉSZVÉNYEK KELETKEZTETÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy 2019. szeptember 20-án sor került a Részvénytársaság 2019. május 22-én elhatározott alaptőke-emeléséből származó 156.184.352 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 121.823.794,56 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény keletkeztetésére az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 4. § (2) b) pontja szerinti ISIN azonosítóval. A Részvénytársaság külön tájékoztatást fog közzétenni, amikor ezen részvények a tőzsdei kereskedésbe bevezetésre kerülnek.

A Részvénytársaság bejegyzett alaptőkéje 2019. szeptember 20-án 201.240.000 forint. Az alaptőkét 258.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg. A Részvénytársaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, így a Részvénytársaság összes részvényéhez 2019. szeptember 20-ával mindösszesen 258.000.000 szavazat kapcsolódik.
Budapest, 2019. szeptember 21.
EST MEDIA Nyrt.