AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA BEFOLYÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

A GlobTerm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128., Cg. 01-09-733645) a mai napon bejelentette, hogy a GlobTerm Kft.-nek az EST MEDIA Nyrt-ben meglévő befolyása – a szavazati jogot megtestesítő részvények össz-darabszámának 2019. szeptember 20-i megnövekedése miatt – öt százalék alá csökkent, és ezzel megszűnt.

Budapest, 2019. szeptember 23.

EST MEDIA Nyrt.