AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-043483/317 számú, a Részvénytársaság jogi képviselője
által a mai napon átvett végzésével bejegyezte a Részvénytársaság 2019. május 28-i

folytatólagos közgyűlésén elhatározott személyi változásokat.

Ennek alapján bejegyzésre kerültek a cégjegyzékbe a Részvénytársaság Igazgatóságának
tagjaként Papp István és dr. Perger Gábor urak, valamint a Társaság állandó
könyvvizsgálójaként a 2020. április 30-ig terjedő időtartamra a MOORE STEPHENS K-E-S
AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (1054 Budapest, Báthori u. 20. III.
em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a
Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest,
Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el.

Budapest, 2019. szeptember 24.
EST MEDIA Nyrt.