AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK RÉSZVÉNYTRANZAKCIÓIRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) az Igazgatóság tagjaitól a mai napon kézhez
vett bejelentések alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Papp István úr, az EST MEDIA Nyrt. Igazgatóságának elnöke bejelentette, hogy a mai napon

750.000 darab, az EST MEDIA Nyrt. 2019. május 22-i alaptőke-emeléséből származó, 0,78
forint kibocsátási értékű törzsrészvény került jóváírásra értékpapírszámláján.

Dr. Perger Gábor úr, az EST MEDIA Nyrt. Igazgatóságának tagja bejelentette, hogy 2019.

szeptember 23-án a Panther Prime Kft. – a nevezett igazgatósági taggal szoros kapcsolatban
álló személy – értékpapírszámláján 5.861.538 darab, a fenti alaptőke-emelésből származó,
0,78 forint kibocsátási értékű törzsrészvény került jóváírásra.

A bejelentésekkel érintett részvények jelenleg nincsenek bevezetve a tőzsdei kereskedésbe.
Budapest, 2019. szeptember 24.
EST MEDIA Nyrt.