AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PTK. 3:296. § (5) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZZÉTÉTELE

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Ptk. 3:296. § (5) bekezdése alapján –
amelynek értelmében nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni – a
jelen közlemény mellékleteként teszi közzé a 2019. október 1-i közgyűlés napirendjén
szereplő alaptőke-emeléshez kapcsolódóan készült könyvvizsgálói jelentését.

Budapest, 2019. szeptember 27.
EST MEDIA Nyrt.