AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2019. október 31-én 201.240.000 forint. Az alaptőkét 258.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg az alábbiak szerint (a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik).

ISIN Darabszám Szavazatszám Megjegyzés
HU0000151956 101.815.648 101.815.648 BÉT-re bevezetve
HU0000170170 156.184.352 156.184.352 Jelenleg nincs bevezetve a BÉT-re
Összesen 258.000.000 258.000.000  

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

Budapest, 2019. október 31.

EST MEDIA Nyrt.