AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-043483/323 számú végzésével bejegyezte a
Részvénytársaság 2019. október 1-i közgyűlésén elhatározott, 2019. október 1-vel hatályosuló személyi változásokat.

Ennek alapján bejegyzésre kerültek a cégjegyzékbe a Részvénytársaság Igazgatóságának

tagjaként Szlankó János és Hetényi László urak.

Budapest, 2019. november 10.
EST MEDIA Nyrt.