AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a mai napon a HVG online felületén a Delta Systems Kft.-ről szóló cikkel kapcsolatban az alábbiakat hozza T. Befektetői tudomására.

1. A Delta Systems Kft. megítélése szerint a folyamatban lévő vizsgálat reményeik szerint csak átmenetileg befolyásolja a cég működését, így a tranzakció zárását nem. Az eljárással érintett támogatási szerződésen alapuló kapacitásbővítési projekt megvalósulását a Pénzügyminisztérium és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) megvizsgálta és azt lezárásra javasolta.

Társaságunkat arról is tájékoztatta a Delta Systems Kft, hogy haladéktalanul megteszik a jogi lépéseket a NAV vizsgálattal kapcsolatban.

Szeretnénk ugyanakkor egyértelművé tenni, hogy Társaságunk a Delta Systems Kft.-vel kötött szerződése az ilyen és ehhez hasonló helyzetek esetére kellő védelmet biztosít az EST MEDIA Nyrt.-nek.

2. A Deltagroup Holding Zrt. arról is tájékoztatta Társaságunkat, hogy álláspontjuk szerint a HVG szóban forgó cikke valótlanságokat, valamint félrevezető állításokat fogalmaz meg. Emiatt a Delta Systems Kft. sajtó-helyreigazítási eljárást kezdeményez, valamint vizsgálja az egyéb jogi lépések lehetőségét.

3. Az EST MEDIA Nyrt.-t ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy egyes sajtóorgánumokban huzamosabb ideje jelennek meg olyan cikkek a Delta Systems Kft.-re vonatkozó tranzakcióról, amelyek összességükben felvetik annak gyanúját, hogy harmadik személyek szándékos magatartásukkal negatív irányba próbálják befolyásolni az EST MEDIA Nyrt. részvényeinek árfolyamát.

A kisbefektetők már napokkal ezelőtt a Társaság Igazgatóságához fordultak azzal a kéréssel, hogy a Társaság védje meg őket az elmúlt időszakban tapasztalható, a TEBÉSZ (Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szervezete) részéről őket érő támadásokkal szemben.

4. Az Est Media Nyrt. Igazgatósága továbbra is elkötelezett a legutóbbi közgyűlésen bemutatott stratégia megvalósítása mellett.

Budapest, 2019. november 14.

EST MEDIA Nyrt.