AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN  TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Dr. Barna Zsolt úr (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6. szám alatti lakos) bejelentette, hogy a mai napon tőzsdén kívüli ügyletben 16.770.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt szerzett meg, és ezzel az EST MEDIA Nyrt.-ben 6,5 százalék mértékű befolyást szerzett (átlépett küszöbérték: 5 százalék).

Dr. Antal Kadosa Adorján úr (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.) bejelentette, hogy a mai napon tőzsdén kívüli ügyletben 16.770.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt szerzett meg, és ezzel az EST MEDIA Nyrt.-ben 6,5 százalék mértékű befolyást szerzett (átlépett küszöbérték: 5 százalék).

Dr. Barna Zsolt és dr. Antal Kadosa Adorján urak – mint a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangoltan eljárónak minősülő személyek – ezzel együttesen 33.540.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt szereztek meg, és ezzel az EST MEDIA Nyrt-ben együttesen 13 százalék mértékű befolyást szereztek (átlépett küszöbértékek: 5 százalék, 10 százalék).

Budapest, 2019. november 20.

EST MEDIA Nyrt.