AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton közzéteszi az alábbiakat.

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés alapján a mai napon kiállított hatósági bizonyítványával igazolta, hogy a Deltagroup Holding
Zrt. és az EST MEDIA Nyrt. 2019. július 30-án bejelentett tranzakciója kapcsán vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

Az EST MEDIA Nyrt. tájékoztatja T. Befektetőit, hogy ezzel a Gazdasági Versenyhivatal – amely a gazdaság szempontjából lényeges vállalatfelvásárlásokat versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonhatja – az eljárás eredményeként a Deltagroup Holding Zrt. és az EST
MEDIA Nyrt. ügyletét tudomásul vette.

A fentiekkel a tranzakció újabb zárási feltétele teljesült sikeresen, melynek keretében az EST MEDIA Nyrt. megvásárolja a Delta Systems Kft.-t.

Budapest, 2019. december 4.

EST MEDIA Nyrt.