AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZATRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton közzéteszi, hogy a mai napon indikatív vételi szándéknyilatkozatot tett a Communication Technologies Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128., cg.: 01-09-711614, a továbbiakban Céltársaság) tulajdonosai felé a Céltársaság 51 százalékos üzletrészének megvásárlására.

Az EST MEDIA Nyrt. tájékoztatja továbbá T. Befektetőit, hogy a Céltársaság tulajdonosai a megtett indikatív ajánlatot a mai napon elfogadták.

A fentiekre tekintettel az EST MEDIA Nyrt. elvégzi a Céltársaság teljes körű, jogi, pénzügyi, adó- és egyéb szükséges átvilágítását, majd az átvilágítást követően, annak eredményére is figyelemmel dönt a kötelező vételi ajánlat megtételéről.

Az élvonalbeli biztonságtechnológiai és kriminalisztikai megoldásokkal, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó Communication Technologies Kft. a 2018-as üzleti évben 3,5 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 2019-ben várhatóan közel 4,5 milliárd
forintra emelkedik. Mindehhez 1 milliárd forintot meghaladó EBITDA – azaz kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény – kapcsolódhat az idén. A cég legnagyobb megrendelői az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága (BVOP), amelyeket a Communication Technologies Kft. több éves szerződések keretében szolgál ki. Az EST MEDIA Nyrt. vezetése jelentős szinergiákat lát a Delta Systems Kft. infrastruktúra-építési és üzemeltetési képességei, valamint a
Communication Technologies Kft. speciális, többek között a börtöninformatikához kötődő megoldásai között.

Budapest, 2019. december 9.

EST MEDIA Nyrt.