Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483, „a Társaság”) ezúton közzéteszi, hogy a mai
napon sikeres zárás történt az EST MEDIA Nyrt. és a Delta Csoport holdingcége, a Deltagroup
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
Cg. 01-10-048473) közötti tranzakcióban, amellyel a Delta Systems Korlátolt Felelősségű
Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., Cg. 01-09-882938) az EST MEDIA
Nyrt. tulajdonába kerül.

A mai napon a GlobTerm Kft. – részben pénzben, részben EST MEDIA törzsrészvényben –
rendelkezésre bocsátotta azokat az eszközöket, amelyekkel – szintén a mai napon – a Delta
Systems Kft. vételárának pénzben teljesítendő része, 2,35 milliárd forint a Deltagroup Holding
Zrt. felé teljesítésre került.

A korábban közzétetteknek megfelelően a vételár fennmaradó részének teljesítése érdekében,
a 2019. július 30-i üzletrész adásvételi szerződésben és az apportszerződésben foglaltaknak
megfelelően az EST MEDIA Nyrt. zártkörű alaptőke-emelés keretében 125 millió darab „A”
sorozatú törzsrészvényt bocsát ki a Deltagroup Holding Zrt. részére. A Delta Systems Kft. 100
százalékos üzletrészének tulajdonjoga az alaptőke-emelés bejegyzésével száll át az EST
MEDIA Nyrt.-re.

A zárás során a felek eltekintettek a zárási feltételek közül az EST MEDIA Nyrt.
cégjegyzékében jelenleg még szereplő végrehajtási jogok maradéktalan törlésétől. A
végrehajtási jogok törlése folytatódni fog, és azok törlését az EST MEDIA Nyrt. legkésőbb
2020. március 31-ig befejezi.

A mai nappal a 2019. október 1-jén tartott közgyűlés határozatainak megfelelően:

• A Társaság cégneve Delta Technologies Nyilvános Működő Részvénytársaság elnevezésre
módosul.
• Az EST MEDIA Nyrt. igazgatóságának együttes aláírási joggal rendelkező tagjává válnak
Bártfai Zsolt, Csontos Zoltán, Pércsi Levente és Hartmann István urak, a Delta Csoport
menedzsmentjének tagjai.
• A Társaság áthelyezi székhelyét a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre, a Delta
Csoport címére.

A Társaság értékelése szerint a tranzakció sikeres lezárulásával mind a tulajdonosi háttér, mind
a fundamentumok, mind a menedzsment kompetenciák tekintetében nagymértékben
megerősödve folytathatja meghirdetett, akvizíciókra és saját termékfejlesztésre egyaránt épülő,
az Ipar 4.0 területét kiemelten kezelő, regionális terjeszkedést is magában foglaló növekedési
stratégiájának megvalósítását.

Budapest, 2019. december 11.
EST MEDIA Nyrt