A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (jelenleg bejegyzett cégneve: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., jelenleg bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483, a továbbiakban Kibocsátó) az alábbiakról tájékoztatja a T. Befektetőit.

A Delta Systems Kft. – amely a Kibocsátó 100 százalékos tulajdonába kerül – a mai napon arról tájékoztatta a Kibocsátót, hogy a NAV feloldotta a Delta Systems Kft.-vel kapcsolatosan korábban elrendelt zár alá vételt. A határozat indokolása szerint az eljárás során beszerzett adatok és bizonyítékok alapján a zár alá vétel fenntartására okot adó körülmények a továbbiakban nem állnak fenn.

Budapest, 2019. december 19.

Delta Technologies Nyrt.