A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (jelenleg bejegyzett cégneve: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., jelenleg bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám Cg. 01-10-043483, továbbiakban: „Kibocsátó”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban: „TEBÉSZ”) keresetet terjesztett elő a Kibocsátó ellen a 2019. október 1-i rendkívüli közgyűlésen hozott társasági határozatok felülvizsgálata iránt.

A Fővárosi Törvényszék a Kibocsátó által 2020. február 6-án átvett végzésével elutasította a TEBÉSZ kérelmét, amely a közgyűlési határozatok végrehajtásának felfüggesztésére irányult. Ezáltal a 2019. október 1-i közgyűlésen hozott határozatok változatlanul végrehajthatók. A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A Törvényszék határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a közgyűlési határozatokkal kapcsolatban a TEBÉSZ kockázata csak az egyetlen részvénye erejéig áll fenn, más részvényes jogát pedig nem érvényesítheti és nem is óvhatja meg. A Törvényszék szerint a feleknél a felfüggesztéssel okozott hátrányok és előnyök nem mérhetők össze, hiszen a TEBÉSZ egyetlen részvényben megnyilvánuló tulajdonának védelme áll szemben a Kibocsátó jelentős értékkel bíró érdekeivel. A TEBÉSZ érvelésével ellentétben a Törvényszék álláspontja szerint az a körülmény, hogy a közgyűlési határozatok és az ügyletek miatt a Kibocsátó működése, szervezete és tulajdoni viszonyai megváltoznak, a felfüggesztés indoka önmagában nem lehet. Mivel ezáltal a végrehajtás felfüggesztése nem indokolt, Törvényszék a felfüggesztésre irányuló kérelmet elutasította.

Budapest, 2020. február 7.