A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. § (1) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020.  március 2. napján kelt és a Társaság eljáró jogi képviselője által 2020. március 3. napján átvett Cg. 01-09-882938/112 számú végzésével elrendelte a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; cg. 01-09-882938), mint a Társaság leányvállalata tekintetében az alábbi változás cégjegyzékbe történő bejegyzését, 2020. február 6-i hatállyal:

  • a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; cg. 01-10-048473) egyedüli tulajdonos (alapító) adatai törlésre kerültek,
  • a Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint egyedüli tulajdonos (alapító) adatai bejegyzésre kerültek.

 

Budapest, 2020. március 3.

Delta Technologies Nyrt.