Az MNB a pénteki napon kelt határozatban jóváhagyta a társaság által 2019. május 22-én elhatározott tőkeemelés keretében kibocsátott 156.184.352 darab HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvény bevezetéséhez készített tájékoztató közzétételét. Ezzel megnyílt az út ezen törzsrészvényeknek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez.

Ahogy az a 2021. szeptember 20-án tartott rendkívüli közgyűlésen is elhangzott, a Delta Technologies elkötelezett a 2019. május 22-én és 2019. december 9-én elhatározott tőkeemelések keretében kibocsátott törzsrészvény mielőbbi tőzsdei bevezetésében. Ennek jegyében a közgyűlésen a részvényesek egyöntetűen jóváhagyták tőzsdei bevezetése céljából megtenni tervezett lépéseket, és az azok várható időzítését magába foglaló intézkedési tervet.

Az intézkedési tervben vázolt lépésekkel összhangban az MNB a határozatával jóváhagyta a Kibocsátó által a 2019. május 22-én elhatározott tőkeemelés keretében kibocsátott és zártkörűen forgalomba hozott 156.184.352 darab, a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 0,78 HUF névértékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített Tájékoztató közzétételét.

 „Fontos állomást jelent társaságunk részére a kézhez kapott határozat, hiszen általa az elmúlt másfél év jogi kérdései lezárulnak, újra a kereskedelemre fókuszálhatunk, amihez az egyik legnagyobb IT kereskedelmi vállalatként a legjobban értünk.” – mondta Csontos Zoltán, a Delta Technologies Igazgatóságának elnöke.