A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Társaság”) a közgyűlése által 2021. szeptember 20. napján meghozott közgyűlési határozatával elhatározott alaptőke-leszállítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:312. § (3) bekezdése szerint az alábbi – az alaptőke-leszállításról szóló hirdetménnyel azonos tartalmú – közvetlen értesítést teszi közzé.

 

Hitelezői Tájékoztatás II. (2021.11.04.)

Hitelezői Tájékoztatás I. (2021.09.30.)