Ki kerül a BUX Index kosárba?

Március elején esedékes a Budapesti Értéktőzsde indexeinek felülvizsgálata. Az időponthoz közeledve érdemes áttekinteni, hogy milyen változások várhatók a BUX háza táján.

Arra, hogy egy részvény ki- vagy bekerüljön, az úgynevezett Index Bizottság tesz javaslatot a tőzsde vezérigazgatójának. A javaslattétel előtt több feltétel együttes teljesülését ellenőrzi a bizottság, továbbá egy szubjektív mérlegelésre is módja van a szervezetnek.

A BUX-NAK JELENLEG 15 TAGJA VAN, AKÁR MÉG TOVÁBBI 10 RÉSZVÉNY IS BEKERÜLHETNE, ÍGY HELYHIÁNY NEM AKADÁLYOZHATJA AZ ASPIRÁNSOKAT.

Tőzsdei körökben a tavaly bevezetett Vienna Insurance Group részvényének teljesítményét és a Zwack részvények forgalmát övezi figyelem. Azonban a VIG még friss szereplője a budapesti parkettnek, nem biztos, hogy kapkodna a döntéssel a bizottság. A Zwack pedig 2018 őszén került ki a BUX-ból, és a befektetők azóta is rendre visszavárják.

A forgalmi adatok alapján esélyes lehet azonban a Delta Technologies Nyrt. részvénye. A január végi forgalmi és közkézkapitalizációs adatok összevetéséből ugyanis az derül ki, hogy az utolsó felülvizsgálat óta elmúlt hónapokban a Delta 12. helyre jött fel a BÉT forgalmi toplistáján, ezzel öt jelenlegi BUX indexkosárban szereplő részvényt is maga mögött tudhat. Fontos kritérium továbbá, hogy ha bekerülne az indexbe, akkor ott megfelelő súlyt képviseljen a tőzsdére bevezetett közkézhányadban lévő részvények összértékének a kosár teljes közkézkapitalizációjához viszonyított arányában.

A Delta a közkézkapitalizáció vonatkozásában megelőzi a már BUX Index tag AKKO Investet, és fölötte lenne a 0,1 százalékos minimál kritériumnak, így a szabályzat szellemében a Delta esetében a BUX Indexbe kerülés objektív kritériumai teljesülnek.

Forrás: BÉT

 

Az Index Bizottságnak az objektív feltételek teljesülése mellett, lehetősége van arra, hogy kis súlyú részvénysorozatnak minősítse azokat az Index kosár aspiránsokat, akiknek a súlya a kosárban 0,1 százalék és 0,3 százalék közé esik. Amennyiben egy részvénysorozatot az objektív kritériumok teljesülését követően kiskapitalizációjú részvénynek minősítenek, úgy az a részvénysorozat a BUX-index kosárba nem kerül be.

Az egyedi mérlegelés során a szóban forgó egyes részvények minőségi paramétereit, aktuális és historikus egyedi jellemzőit, az aktuális piaci, gazdasági környezetet, az indexstabilitást, és olyan egyéb közvetett szempontokat vizsgálnak, mint például a kibocsátó tevékenységét, transzparens működését, vagy a tőzsdei jövőképét.

A Delta Technologies Nyrt. az elmúlt kétéves tevékenysége során elkötelezett szereplője lett a tőkepiacnak, a részvénysorozattal kapcsolatos bizonytalanságok megszűntek, amit alátámaszt, hogy a piacra lépés időpontja körüli kezdeti nehézségek legyőzését követően, a teljes részvénysorozat bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacára, a Standard kategóriába, és a szeptemberi Index kosár felülvizsgálatkor a részvénysorozat bekerült a BÉT közepes- és kiskapitalizációjú részvényeinek index kosarába, a BUMIX-ba.

A Delta az előző üzleti évében pozitív profit-warningot jelentett, azaz jelentősen növelte profit-előrejelzését, amit aztán teljesített is. Az éves rendes közgyűlésén pedig több évre előre tekintő bevételi és EBITDA marzs terveit is nyilvánosságra hozta.

A márciusi index-döntést még megelőzi a februári, friss számokkal történő bizottsági kalkuláció. A tőzsde már csak olyan, hogy ha a befektetők úgy ítélik meg, hogy valamely részvénysorozat index-kosárba kerülhet, akkor a várakozásokra alapuló vásárlások önbeteljesítő jóslatként tovább javíthatják az aspiráns részvény indexbe kerülésének esélyeit.

 

Forrás: Index.hu

Van-e lehetőség a részvénykönyv megtekintésére? Mikor történt a részvénykönyv utolsó aktualizálása?

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel előzetes időpont egyeztetést kérünk.

A legutolsó tulajdonosi megfeleltetés a 2023.02.28.

Mi az oka annak, hogy eltolt üzleti évre vált a Delta Technologies Nyrt.?

A 2020 februárjában a Delta Technologies Nyrt. tulajdonába került Delta Systems Kft. ugyancsak eltolt üzleti év mellett folytatja tevékenységét. Az Nyrt. abból az okból döntött az eltolt üzleti év alkalmazása mellett, hogy a pénzügyi elszámolást összhangba hozza leányvállalatával. Ez az üzleti adminisztrációt egyszerűsíti, egyúttal a tőzsdei társaság tevékenységének átláthatóságát erősíti.

Miért volt szükség új üzleti stratégiára?

A Delta egy olyan szektorban helyezkedik el, ahol a dinamikus változás, az állandó megújulás alapvető. A vállalat gondolkodásában és így a stratégiájában is kulcsfogalom az agilitás, mely a külső környezet változásaihoz való adaptív hozzáállást is jelenti. A 2020-as évet alapvetően meghatározza a koronavírus révén kialakuló gazdasági válság. Ezért is döntött úgy a cég vezetősége, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetnek megfelelően újratervezi stratégiáját annak érdekében, hogy sikeresen vészelje át a legalább egy évesre becsült világméretű recessziót és egy erős céggel, a piaci igényekhez igazított termék- és szolgáltatásválasztékkal versenyezhessen a piacon a fellendülés időszakában.

Mi áll a stratégia fókuszában? Merre mutatnak a jövőbeli fejlesztések?

Az üzleti stratégia fókuszában különböző részterületek állnak – ezek közös nevezője, hogy mindegyik az IT-alapú innovatív szolgáltatásokra és termékekre épít. A vállalat termékportfóliója a továbbiakban is az alábbi területekre épül: hardver, szoftver és hálózati technológiák, irodatechnika, közlekedésinformatika, smart megoldások, alkalmazásfejlesztés. A jelenlegi portfólióhoz kapcsolódó fejlesztéseken túl továbbra is fókuszban van az Ipar 4.0., amely a következő évek során prognosztizálhatóan az egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai terep lesz. Hangsúlyosak a stratégiában ezen kívül a folyamatvezérlés, gyengeáramú alkalmazások és a közlekedés informatika területén tervezett fejlesztések.

Miért alacsonyabbak az árbevétel és eredmény prognózisok, mint a 2019. augusztusi stratégiában?

A cég tőzsdei vállalatként a felelősségteljes, kiszámítható építkezésben hisz. A stratégiában részletezett cél, hogy a vállalat három éven belül elérje a 37 milliárd forintos konszolidált árbevételt – mely eredménnyel egyrészt megtarthatja helyét a magyar IT-piac első három vállalata között, másrészt a regionális piacon is meghatározó tényezővé tud válni.

Kibocsátási tájékoztató, részvények bevezetésének folyamata:

A Társaság komoly átalakuláson ment át az elmúlt egy évben, amikor a jelentős múlttal rendelkező Delta Csoport részévé vált. Az ezzel kapcsolatos tranzakciók része volt a tőkeemelés is. A kibocsátott részvények bevezetését több hónapig késleltette az MNB vizsgálata, amelyről tájékoztattuk a nyilvánosságot, továbbá a járvány miatti gazdasági bizonytalanság is. A bevezetéssel összefüggő eljárások megindításáról is tájékoztattuk a nyilvánosságot több közleményünkben is.

A gátló tényezők elhárulásával most újra folyik a részvények bevezetésére irányuló, MNB előtt zajló engedélyezési eljárás, amelynek lezárultával a részvények sikeres bevezetéséről megint csak tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

Az MNB eljárása több hónapig zajló folyamat, amely során az MNB a rá vonatkozó eljárási határidők keretei között jár el.

Az első kérelmet  2019. december 18. napján adta be a Társaság, de ezt követően az MNB rövid időn belül fel is függesztette az eljárást, májusig, a határozat meghozataláig nem is folytathattuk, ezt követően kiegészítettük a kérelmet az azóta eltelt időre tekintettel és ezt követte a június 17-i ismételt beadás. Erre hivatkozva az MNB hiánypótlásra szólította fel Társaságunkat, amely hiánypótlását 2020. 07. 30-án határidőben beadtuk. Ezután az MNB ha szükségesnek ítéli meg újabb hiánypótlásra szólíthat fel és így tovább. Ezért azt, hogy mikor jutunk el a konkrét bevezetési eljárásig jelenleg nem tudjuk pontosan megmondani.

Az előzőekben leírtak alapján 2020.08.13-án az MNB részéről Társaságunk újabb felhívást kapott hiánypótlásra, amelynek beadási határideje 2020.09.14. napja.

A tájékoztató beadásának határidejét az MNB a mai napon (2020.09.14.) 2020.09.23. napjáig meghosszabbította. Társaságunk  2020.09.23. napján a kibocsájtási  tájékoztatót határidőre beadta. A 2020. október 1-i közzétételnek megfelelően Társaságunk frissítette a szeptember 23-án beadott hiánypótlását, és a mai napon (2020.10.02-án), újabb önkéntes hiánypótlást nyújtott be a Felügyelet felé. 2020.10.09-én Társaságunk újabb önkéntes hiánypótlást nyújtott be a Felügyelet felé a mai napon közzétett közgyűlési előterjesztésekkel összhangban. 2020.10.27. napján az MNB – 30 napos határidő megállapítása mellett- ismételten hiánypótlásra szólította fel Társaságunkat.

2020.12.07. napján az MNB az alábbi határozatról tájékoztatta a Társaságot: MNB határozat

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden, a jogszabályok által előírt, és a Társaság életét érintő, jelentős információról kellő időben tájékoztatást adjon. Ez jelen esetben is megtörtént és a továbbiakban is így fogunk eljárni.

A Delta Technologies Nyrt. elkötelezett a teljes részvénysorozata tőzsdei bevezetése iránt, ennek érdekében új engedélyezési eljárás keretében, a Magyar Nemzeti Bank felé 2021.04.28. napon, jóváhagyásra benyújtotta a Budapesti Értéktőzsdére bevezetni kívánt 281.184.352 darab, HU0000170170 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetéséhez elkészített tájékoztatóját.

Rendkívüli tájékoztató

Részvényinfó

Pénzügyi jelentések

Közgyűlések

GY.I.K.

Általános jelentkezés

[contact-form-7 id="239014"]

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Popup

Formátum: 063012345678

GDPR