MESZ22 (1. rész)

Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ22)

1. rész – Megjelenítő eszközök beszerzése

Keretmegállapodás száma
DKM0101MESZ22
Aktív időszak
2022.11.09. – 2024.09.09.
Passzív időszak
2024.09.10. – 2024.11.09.
Keretösszeg
29 600 000 000 Ft

Az adott közbeszerzés megvalósítására – a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján – sor kerülhet a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint

  • közvetlen megrendelés útján, vagy
  • a verseny újranyitásával.

Az Érintett Szervezetek számára vonatkozó, a Közbeszerzési eljárás, valamint keretmegállapodás egyes rendelkezéseinek értelmezését elősegítő, a „Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelésre, illetve a verseny újranyitására vonatkozó előírások” -at Beszerző a DKR-ben rögzíti.

A Kbt. 105. § (2) bekezdés alapján azon objektív kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy az egyes közbeszerzések megvalósítására közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitást követően kerül-e sor:

Az adott közbeszerzés becsült értéke szerint:

  • sAmennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés esetén a verseny újranyitása kötelező.
  • sAmennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitással történhet.

Az adott közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéses feltételek szerint:

  • sAmennyiben az Érintett Szervezet az adott közbeszerzés műszaki tartalmában az üzembe helyezéssel kapcsolatosan a tervezésre, és/vagy telepítésre, és/vagy konfigurálásra irányuló, a Műszaki leírás szerinti nem gyártói szolgáltatások specifikus szerepkörébe tartozó feladatot ír elő, abban az esetben ezen szolgáltatási tételek alkalmazásával együtt a verseny újranyitása kötelező. Erről részletesen a Műszaki leírás „Követelmények a kizárólag verseny újranyitással rendelhető, nem gyártói szolgáltatásokkal szemben” alfejezete rendelkezik.

Jelen keretmegállapodás alapján teljesítés csak a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint lebonyolított, a DKR-ben visszaigazolt közvetlen megrendelés vagy a DKR-ben indított verseny újranyitás eredményeként létrejött Egyedi Szerződés alapján történhet.

A jelen keretmegállapodás szövegében az „Egyedi Szerződés” kifejezés alatt:

  • saz Érintett Szervezet által a DKR-ben megindított és lefolytatott verseny újranyitás nyertes ajánlattevő Szállítójával megkötött szerződése (mint a Felek között létrejött egyedi visszterhes szerződés), valamint
  • saz Érintett Szervezet által a DKR-ben kezdeményezett valamely nyertes ajánlattevő Szállítója által (ugyancsak a DKR-ben) visszaigazolt közvetlen megrendelés (mint a Felek között - a visszaigazolás tényével létrejött egyedi visszterhes szerződés, melynek tartalmát egyrészt a közvetlen megrendelés tartalma, másrészt a keretmegállapodás vonatkozó rendelkezései képezik külön egyedi szerződés megkötése nélkül)

egyaránt értendő.

Árlista

DKM0101MESZ22

Excel export

Dokumentum sablon

Delta Technologies Nyrt.

Kapcsolat

Pahocsa Zsuzsanna

általános tájékoztatás

Kánya László

műszaki tájékoztatás

Általános jelentkezés

[contact-form-7 id="239014"]

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Popup

Formátum: 063012345678

GDPR