Rendezvények Részvételi Feltételei

A DELTA SYSTEMS Kft. által meghirdetett, illetve megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken (ideértve pl. gyárlátogatások, kiállítás látogatások, szakmai előadások vagy szabadidős tevékenységgel, adott esetben utazással és/vagy étkezéssel egybekötött eseményeket, programokat) az eseményre regisztrált vagy név szerint meghívott és részvételi szándékát visszaigazoló személy a következő feltételek teljesítése és betartása esetén vehet részt:
 • $Írásban történő előregisztráció szükséges a Delta Systems Kft.-nél, vagy személyre szóló meghívó elfogadására vonatkozó írásbeli visszajelzés (jelentkezés).
 • $Csak azok a személyek vehetnek részt az eseményen, akik a részvétel biztosításához szükséges adataikat megadták és akiknek a jelentkezését a Delta Systems Kft. visszaigazolja.
 • $Az előregisztrációban az alábbi adatok megadása kötelező:
 • $résztvevő teljes neve, munkahelyi beosztása (delegáló partner azonosítása, esetleges részvételből való kizárás megállapítása végett)
 • $elérhetőségi email cím vagy telefonszám (visszaigazolás, egyeztetés céljára)
 • $munkahely
 • $Az adatkezelés célja: a rendezvényen való részvételi szándék előzetes jelzése, a rendezvényen megjelenő személy beazonosítása, valamint a jelentkezővel való kapcsolattartás
 • $Adatkezelés jogalapja: az Info tv. 5. § (1) a.) szerinti érintetti hozzájárulás
 • $Adattárolás módja: elektronikusan, a Delta Systems Kft. belső hálózatán
 • $Adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, azaz a rendezvény lebonyolítását követően azonnal
 • $A résztvevő saját felelősségére vesz részt a szakmai programon, a részvétellel összefüggésben, de nem közvetlenül a Delta Systems Kft.-nak felróhatóan bekövetkezett károkért a Delta Systems Kft. nem köteles helytállni. A résztvevő tudomásul veszi különösen, hogy a rendezvény/program tartama alatt egészségügyi személyzet rendelkezésre állása nem biztosított, így az adott program jellegéhez igazodó, megfelelő egészségi állapotban lehet részt venni a rendezvényen, ennek figyelmen kívül hagyásából eredő egyészségügyi vagy más következményekért a Delta Systems Kft. nem tehető felelőssé. Amennyiben továbbá a szakmai program jellege megköveteli, hogy a résztvevőket koordináló, vezető vagy segítő személyzet által ismertetett biztonsági követelményeknek, előírásoknak a résztvevők megfeleljenek (pl. meghatározott védőfelszerelés használata, balesetveszélyes tevékenységek mellőzése), ezek be nem tartásából eredő bármely következményért a Delta Systems Kft. a felelősségét szintén kizárja.
 • $A szakmai programon/rendezvényen résztvevők közül a Delta Systems Kft. jogosult bárkit azonnal – akár a belépést megelőzően – kártalanítási kötelezettség nélkül kizárni a részvételből, ha a résztvevő magatartása – akár alkoholos befolyásoltsága akár más körülmény miatt – rendzavaró, megbotránkoztató vagy más módon sérti vagy veszélyezteti a Delta Systems Kft. vagy a többi résztvevő érdekeit, illetve a rendezvény rendeltetésszerű megtartását.
 • $A Delta Systems Kft. fenntartja a jogot, hogy a DELTA cégcsoport vállalati know-howja, üzleti titkai védelme érdekében az előzetes jelentkezők vagy a résztvevők közül az ezeket megítélése szerint veszélyeztető személyek belépését visszautasítsa.
 • $ A Delta Systems Kft. a visszaigazolásban további egyedi feltételeket állapíthat meg, így különösen a fényképezőgép vagy más adatrögzítő használata, egyéb magatartási szabályok vonatkozásában.
 • $A regisztrációval egyidejűleg a Delta Systems Kft. tájékoztatja a résztvevőket a Delta Systems adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó információkról, amely tájékoztatás átvételét a jelentkező a regisztrációval megerősíti, továbbá a Delta Systems Etikai és Magatartáskódexéről, amelynek alapján a Delta Systems szakmai programján/rendezvényén történő részvétel sem a Delta Systems sem a résztvevő vagy az őt delegáló partner részéről sem irányul és nem használható fel a Delta Systems üzleti etikai szabályaival össze nem egyeztethető célokra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai program/rendezvény alkalmával készülhetnek azt megörökítő fénykép- illetve videofelvételek, amelyeket felhasználhatunk a rendezvény médiában való megjelenítése vagy más, a DELTA SYSTEMS cégcsoport tevékenységét ismertető anyagok készítése céljára. Amennyiben a résztvevő bármely okból nem szeretne ezeken látszani, illetve tiltakozik a róla készült felvétel felhasználása ellen, kérjük jelezze a helyszínen vagy utólag a marketing@delta.hu e-mail címen.

Általános jelentkezés

[contact-form-7 id="239014"]

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Popup

Formátum: 063012345678

GDPR