Delta befektetői Q&A

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A társaság közzétételei természetesen a valóságnak mindenkor megfelelnek. E körben a társaság megjegyzi, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a befolyásszerzéssel kapcsolatos közzétételek során a társaság a részvényesektől kapott bejelentéseket hozza nyilvánosságra, annak tartalmi vizsgálata nélkül.

A vonatkozó szabályok szerint a vezető tisztségviselők – így az igazgatóság tagjai – kötelesek a részvénytranzakcióikat a társaságnak bejelenteni, az pedig köteles az ügyletekről tájékoztatni a befektetőket és a piacot. Ezen bejelenések elérhetőek a társaság közzétételi helyein, így a kozzetetelek.mnb.hu, a bet.hu oldalakon és a társaság mindenkori honlapján.

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel előzetes időpont egyeztetést kérünk. A legutolsó tulajdonosi megfeleltetés a 2020. július 22.

A tulajdonosi megfeleltetés – a meghirdetett éves rendes közgyűlés időpontját, 2020. május 7-ét alapul véve – határidőre megtörténik.
Egyben tájékoztatjuk az alábbiakról:
A jelenlegi járványhelyzetben az azzal kapcsolatos jogszabályokra tekintettel, valamint részvényesei és munkatársai egészsége érdekében a társaság nem tartja meg a szokásos módon éves rendes közgyűlését.
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési meghívóban napirenden szerepel. A társaság ezzel kapcsolatos, 2020. április 14-ei közzétételét itt olvashatja.

A BÉT szabályzata alapján ezeket a küszöbértékeket a BÉT honlapján csak a tőzsdére bevezetett részvénysorozatra lehet meghatározni. Mivel erre vonatkozóan – a 2019. májusban és decemberben elhatározott tőkeemelésekből származó részvények tőzsdei bevezetéséig – egyik részvényestől sem érkezett a küszöbérték átlépésére vonatkozó bejelentés, a BÉT honlapja 100%-os közkézhányadot mutat.
Természetesen a Delta Technologies Nyrt. a közzétételeiben eddig is nyilvánosságra hozta a teljes (bevezetett és nem bevezetett) részvénycsomagra vonatkozóan a küszöbátlépéseket, amennyiben erről a részvényesek a megfelelő csatornán informálták a társaságot.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni.

A Delta Technologies Nyrt. a 2020. március 17. napján kiadmányozott, H-PJ-III-B-16/2020. számú MNB-határozatban foglalt megállapításokat és az ezek alapján hozott intézkedéseket – ideértve a bírság kiszabását – megalapozatlannak tartja. A társaság a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségével élve pert indított a Fővárosi Törvényszék előtt az MNB határozatának megsemmisítése érdekében. A társaság továbbá kérte, hogy a bíróság a határozatban foglaltak végrehajtásának teljes halasztó hatályát rendelje el, felfüggesztve a bírság befizetésére vonatkozó kötelezést.
A társaság kapcsolódó, 2020. április 20-ai közzétételét itt olvashatja.

A 2020 februárjában a Delta Technologies Nyrt. tulajdonába került Delta Systems Kft. ugyancsak eltolt üzleti év mellett folytatja tevékenységét. Az Nyrt. abból az okból döntött az eltolt üzleti év alkalmazása mellett, hogy a pénzügyi elszámolást összhangba hozza leányvállalatával. Ez az üzleti adminisztrációt egyszerűsíti, egyúttal a tőzsdei társaság tevékenységének átláthatóságát erősíti.

A Delta egy olyan szektorban helyezkedik el, ahol a dinamikus változás, az állandó megújulás alapvető. A vállalat gondolkodásában és így a stratégiájában is kulcsfogalom az agilitás, mely a külső környezet változásaihoz való adaptív hozzáállást is jelenti. A 2020-as évet alapvetően meghatározza a koronavírus révén kialakuló gazdasági válság. Ezért is döntött úgy a cég vezetősége, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetnek megfelelően újratervezi stratégiáját annak érdekében, hogy sikeresen vészelje át a legalább egy évesre becsült világméretű recessziót és egy erős céggel, a piaci igényekhez igazított termék- és szolgáltatásválasztékkal versenyezhessen a piacon a fellendülés időszakában.

Az üzleti stratégia fókuszában különböző részterületek állnak – ezek közös nevezője, hogy mindegyik az IT-alapú innovatív szolgáltatásokra és termékekre épít. A vállalat termékportfóliója a továbbiakban is az alábbi területekre épül: hardver, szoftver és hálózati technológiák, irodatechnika, közlekedésinformatika, smart megoldások, alkalmazásfejlesztés. A jelenlegi portfólióhoz kapcsolódó fejlesztéseken túl továbbra is fókuszban van az Ipar 4.0., amely a következő évek során prognosztizálhatóan az egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai terep lesz. Hangsúlyosak a stratégiában ezen kívül a folyamatvezérlés, gyengeáramú alkalmazások és a közlekedés informatika területén tervezett fejlesztések.

A cég tőzsdei vállalatként a felelősségteljes, kiszámítható építkezésben hisz. A stratégiában részletezett cél, hogy a vállalat három éven belül elérje a 37 milliárd forintos konszolidált árbevételt – mely eredménnyel egyrészt megtarthatja helyét a magyar IT-piac első három vállalata között, másrészt a regionális piacon is meghatározó tényezővé tud válni.

A Társaság komoly átalakuláson ment át az elmúlt egy évben, amikor a jelentős múlttal rendelkező Delta Csoport részévé vált. Az ezzel kapcsolatos tranzakciók része volt a tőkeemelés is. A kibocsátott részvények bevezetését több hónapig késleltette az MNB vizsgálata, amelyről tájékoztattuk a nyilvánosságot, továbbá a járvány miatti gazdasági bizonytalanság is. A bevezetéssel összefüggő eljárások megindításáról is tájékoztattuk a nyilvánosságot több közleményünkben is.

A gátló tényezők elhárulásával most újra folyik a részvények bevezetésére irányuló, MNB előtt zajló engedélyezési eljárás, amelynek lezárultával a részvények sikeres bevezetéséről megint csak tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

Az MNB eljárása több hónapig zajló folyamat, amely során az MNB a rá vonatkozó eljárási határidők keretei között jár el.

Az első kérelmet  2019. december 18. napján adta be a Társaság, de ezt követően az MNB rövid időn belül fel is függesztette az eljárást, májusig, a határozat meghozataláig nem is folytathattuk, ezt követően kiegészítettük a kérelmet az azóta eltelt időre tekintettel és ezt követte a június 17-i ismételt beadás. Erre hivatkozva az MNB hiánypótlásra szólította fel Társaságunkat, amely hiánypótlását 2020. 07. 30-án határidőben beadtuk. Ezután az MNB ha szükségesnek ítéli meg újabb hiánypótlásra szólíthat fel és így tovább. Ezért azt, hogy mikor jutunk el a konkrét bevezetési eljárásig jelenleg nem tudjuk pontosan megmondani.

Az előzőekben leírtak alapján 2020.08.13-án az MNB részéről Társaságunk újabb felhívást kapott hiánypótlásra, amelynek beadási határideje 2020.09.14. napja.

A tájékoztató beadásának határidejét az MNB a mai napon (2020.09.14.) 2020.09.23. napjáig meghosszabbította. Társaságunk  2020.09.23. napján a kibocsájtási  tájékoztatót határidőre beadta. A 2020. október 1-i közzétételnek megfelelően Társaságunk frissítette a szeptember 23-án beadott hiánypótlását, és a mai napon (2020.10.02-án), újabb önkéntes hiánypótlást nyújtott be a Felügyelet felé

2020.10.09-én Társaságunk újabb önkéntes hiánypótlást nyújtott be a Felügyelet felé a mai napon közzétett közgyűlési előterjesztésekkel összhangban. 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden, a jogszabályok által előírt, és a Társaság életét érintő, jelentős információról kellő időben tájékoztatást adjon. Ez jelen esetben is megtörtént és a továbbiakban is így fogunk eljárni.

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban: „TEBÉSZ”) a Kibocsátó 2020. június 23-i közzététele szerinti (https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.06./TEBESZ_-_kereset_eloterjesztes_128427834) keresetet terjesztett elő a Kibocsátó ellen. A TEBÉSZ keresetében a Kibocsátó által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok hatályon kívül helyezését és végrehajtásuk felfüggesztését kérte.

A Kibocsátó a 2020.09.15-én kapta kézhez a Fővárosi Törvényszék 2020.09.07. napján kelt végzését, melyben a 2020. április 30. napján és 2020. május 7. napján közgyűlési hatáskörben hozott határozatok végrehajtásának felfüggesztése iránt a TEBÉSZ által előterjesztett kérelmet elutasítja.

A bíróság felhívja továbbá a TEBÉSZ-t annak 15 napon belüli közlésére, hogy kifogását mely tartalommal és mely jogszabályhely alapján tartja fönt.