Delta befektetői Q&A

Az MNB a társaság kérésének megfelelően jelenleg szünetelteti a kibocsátási tájékoztató engedélyezésére vonatkozó eljárását, mivel a tájékoztatót ki kell egészíteni a társaság 2019. évi, elfogadott és auditált beszámolójában lévő adatokkal. A beszámoló elfogadása után a kibocsátási tájékoztatót a társaság várhatóan 2020. májusában tudja elkészíteni.

A 2019. májusban és a decemberben elhatározott két tőkeemelésről egy összevont kibocsátási tájékoztató készül, amelynek tartalmaznia kell a társaság 2019. évi, elfogadott és auditált beszámolójában lévő adatokat. A beszámoló elfogadása után a kibocsátási tájékoztatót a társaság várhatóan 2020. májusában tudja elkészíteni.

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A társaság közzétételei természetesen a valóságnak mindenkor megfelelnek. E körben a társaság megjegyzi, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a befolyásszerzéssel kapcsolatos közzétételek során a társaság a részvényesektől kapott bejelentéseket hozza nyilvánosságra, annak tartalmi vizsgálata nélkül.

A vonatkozó szabályok szerint a vezető tisztségviselők – így az igazgatóság tagjai – kötelesek a részvénytranzakcióikat a társaságnak bejelenteni, az pedig köteles az ügyletekről tájékoztatni a befektetőket és a piacot. Ezen bejelenések elérhetőek a társaság közzétételi helyein, így a kozzetetelek.mnb.hu, a bet.hu oldalakon és a társaság mindenkori honlapján.

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel előzetes időpont egyeztetést kérünk. A legutolsó tulajdonosi megfeleltetés a 2020. május 7-i közgyűlés előtt 2020. április 29-re vonatkozóan készült.

A tulajdonosi megfeleltetés – a meghirdetett éves rendes közgyűlés időpontját, 2020. május 7-ét alapul véve – határidőre megtörténik.
Egyben tájékoztatjuk az alábbiakról:
A jelenlegi járványhelyzetben az azzal kapcsolatos jogszabályokra tekintettel, valamint részvényesei és munkatársai egészsége érdekében a társaság nem tartja meg a szokásos módon éves rendes közgyűlését.
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési meghívóban napirenden szerepel. A társaság ezzel kapcsolatos, 2020. április 14-ei közzétételét itt olvashatja.

A BÉT szabályzata alapján ezeket a küszöbértékeket a BÉT honlapján csak a tőzsdére bevezetett részvénysorozatra lehet meghatározni. Mivel erre vonatkozóan – a 2019. májusban és decemberben elhatározott tőkeemelésekből származó részvények tőzsdei bevezetéséig – egyik részvényestől sem érkezett a küszöbérték átlépésére vonatkozó bejelentés, a BÉT honlapja 100%-os közkézhányadot mutat.
Természetesen a Delta Technologies Nyrt. a közzétételeiben eddig is nyilvánosságra hozta a teljes (bevezetett és nem bevezetett) részvénycsomagra vonatkozóan a küszöbátlépéseket, amennyiben erről a részvényesek a megfelelő csatornán informálták a társaságot.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni.

A Delta Technologies Nyrt. a 2020. március 17. napján kiadmányozott, H-PJ-III-B-16/2020. számú MNB-határozatban foglalt megállapításokat és az ezek alapján hozott intézkedéseket – ideértve a bírság kiszabását – megalapozatlannak tartja. A társaság a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségével élve pert indított a Fővárosi Törvényszék előtt az MNB határozatának megsemmisítése érdekében. A társaság továbbá kérte, hogy a bíróság a határozatban foglaltak végrehajtásának teljes halasztó hatályát rendelje el, felfüggesztve a bírság befizetésére vonatkozó kötelezést.
A társaság kapcsolódó, 2020. április 20-ai közzétételét itt olvashatja.

A 2020 februárjában a Delta Technologies Nyrt. tulajdonába került Delta Systems Kft. ugyancsak eltolt üzleti év mellett folytatja tevékenységét. Az Nyrt. abból az okból döntött az eltolt üzleti év alkalmazása mellett, hogy a pénzügyi elszámolást összhangba hozza leányvállalatával. Ez az üzleti adminisztrációt egyszerűsíti, egyúttal a tőzsdei társaság tevékenységének átláthatóságát erősíti.