Delta befektetői Q&A

A társaság aktuális részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyvbe – a vonatkozó szabályok betartásával – bárki betekinthet a társaság székhelyén, munkaidőben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel előzetes időpont egyeztetést kérünk. A legutolsó tulajdonosi megfeleltetés 2021. október 28. fordulónappal történt.

A kérdésre a 2021.11.09-i rendkívüli tájékoztatásban leírtak adnak választ, ami a következő:

“A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója által meghatározott adatlapon – az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan – a részesedéseket nem a kibocsátott teljes részvénymennyiség, azaz 383.000.000 darab részvény arányában, hanem a tőzsdére bevezetett, azaz 258.000.000 darab részvény arányában kell feltüntetni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelenítésre kerülő közkézhányad számításánál szintén csak a tőzsdére bevezetett mennyiséget veszik figyelembe. A Társaság eleget téve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltaknak, minden hónap utolsó napjára vonatkozóan nyilvánosságra hozza a szavazati jogokat és az alaptőke nagyságát, továbbá a Társaság a Tpt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – a küszöbátlépésről hozzá érkezett, Tpt. 61. § szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett közzéteszi.”

A 2020 februárjában a Delta Technologies Nyrt. tulajdonába került Delta Systems Kft. ugyancsak eltolt üzleti év mellett folytatja tevékenységét. Az Nyrt. abból az okból döntött az eltolt üzleti év alkalmazása mellett, hogy a pénzügyi elszámolást összhangba hozza leányvállalatával. Ez az üzleti adminisztrációt egyszerűsíti, egyúttal a tőzsdei társaság tevékenységének átláthatóságát erősíti.

A Delta egy olyan szektorban helyezkedik el, ahol a dinamikus változás, az állandó megújulás alapvető. A vállalat gondolkodásában és így a stratégiájában is kulcsfogalom az agilitás, mely a külső környezet változásaihoz való adaptív hozzáállást is jelenti. A 2020-as évet alapvetően meghatározza a koronavírus révén kialakuló gazdasági válság. Ezért is döntött úgy a cég vezetősége, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetnek megfelelően újratervezési stratégiáját annak érdekében, hogy sikeresen vészelje át a legalább egy évesre becsült világméretű recessziót és egy erős céggel, a piaci igényekhez igazított termék- és szolgáltatásválasztékkal versenyezhessen a piacon a fellendülés időszakában.

Az üzleti stratégia fókuszában különböző részterületek állnak – ezek közös nevezője, hogy mindegyik az IT-alapú innovatív szolgáltatásokra és termékekre épít. A vállalat termékportfóliója a továbbiakban is az alábbi területekre épül: hardver, szoftver és hálózati technológiák, irodatechnika, közlekedésinformatika, smart megoldások, alkalmazásfejlesztés. A jelenlegi portfólióhoz kapcsolódó fejlesztéseken túl továbbra is fókuszban van az Ipar 4.0., amely a következő évek során prognosztizálhatóan az egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai terep lesz. Hangsúlyosak a stratégiában ezen kívül a folyamatvezérlés, gyengeáramú alkalmazások és a közlekedés informatika területén tervezett fejlesztések.

A 2020. június 15.-én közzétett stratégi elérhető a linkre kattintva itt. >>

továbbá  a Befektetői tájékoztató a stratégia elemeiről itt>> 

A cég tőzsdei vállalatként a felelősségteljes, kiszámítható építkezésben hisz. A stratégiában részletezett cél, hogy a vállalat három éven belül elérje a 37 milliárd forintos konszolidált árbevételt – mely eredménnyel egyrészt megtarthatja helyét a magyar IT-piac első három vállalata között, másrészt a regionális piacon is meghatározó tényezővé tud válni.

Sem a Delta Technologies Nyrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának, sem a Delta Systems Kft. ügyvezetésének tagjai, sem a társaságok munkavállalói nem érintettek az ügyben.

A jogszabályi háttér nem teszi lehetővé a már meglévő üzleti beszámoló módosítását. A Delta Technologies Nyrt. kiemelten fontosnak tartja a befektetői, partnerei transzparens tájékoztatását, ezért a társaság újramegállapította, egyúttal közzétette a 2020. június 30. és december 31. közötti időszakra vonatkozó féléves jelentését. Ebben korrigálta a könyvvizsgáló által kifogásolt tényezőket, és jelezte, hogy a 2021. június 30-i fordulónapra készítendő beszámolójában hogyan fogja módosítani az összehasonlító adatokat.

A társaság közzétételét az újramegállapított féléves jelentéssel kapcsolatban a Delta Technologies Nyrt. honlapján olvashatja.

A rendkívüli közgyűléssel a társaság célja a részvények mielőbbi tőzsdei bevezetéséhez szükséges lépések megvalósításának elősegítése volt.

A rendkívüli közgyűlést megelőző hónapok során a Társaság könyvvizsgálójával, pénzügyi- és jogi tanácsadóival, továbbá az érintett hatóságokkal folytatott egyeztetések alapján az igazgatóság azonosította azon lépéseket, amelyek a Tájékoztató engedélyezése és a részvények tőzsdei bevezetése kapcsán felmerült aggályokat elhárítják.

Ezen jelentős mérföldkőre tekintettel az igazgatóság olyan helyzetbe került, hogy a Társaság részvényesei számára átfogó és megalapozott képet tudott nyújtani mind a Tájékoztatót engedélyező határozat elhúzódásának okairól, mind a 2019. május 22-én és 2019. december 9-én elhatározott tőkeemelések keretében kibocsátott részvények tőzsdei bevezetése céljából megtenni tervezett lépésekről és azok várható időzítéséről.

A társaság közleményét a rendkívüli közgyűlés határozataival kapcsolatban a Delta Technologies Nyrt. honlapján olvashatja.

A társaság megítélése szerint a tranzakció számos aspektust tekintve előnyös, hiszen a Delta Services kiterjedt, blue chip gyártói partnerhálózata, jelentős tapasztalata és referenciái révén jelentősen elősegítené a társaság stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását, különös tekintettel a piaci pozíció megerősítésére. A Delta Services független pénzügyi, adózási és jogi átvilágítása, valamint cégértékelése elkészült a 2020. június 30-as beszámolóra vonatkozóan, a 2021. június 30-ig tartó pénzügyi év adatainak vizsgálata folyamatban van.

A Kibocsátó 2020. október 13-i és 2020. november 4-i közzétételei alapján a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége és a Delta Technologies Nyrt. közötti peres ügyek és eljárások megszüntetésre kerültek.

A kérdésre a 2021.09.20-i rendkívüli közgyűlési előterjesztés mellékleteként 2021.08.19-én közzétett Részvényesi tájékoztatóban leírtak adnak választ, ami a következő:

„A Kibocsátónak a 2019. május 22-i alaptőke-emelésben részt vevő hitelezők döntő többségénél – akik az újonnan kibocsátásra kerülő részvények mintegy 90 százalékát testesítik meg – a tárgyalások során sikerült érvényesítenie azon elvárását, hogy lock-up kötelezettséget vállaljanak a Kibocsátó felé. A szerződésben vállalt, kötbérfizetési kötelezettséggel biztosított lock-up kötelezettség alapján az érintett tőkeemelők

(i) a BÉT-re való bevezetést követő hat hónapon belül egyáltalán nem adhatnak el sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletben az átvételre kerülő részvényeikből;

(ii) a BÉT-re való bevezetést követő hat hónap és kettő év közötti időszak alatt maximum a részvényeik 50 százalékát adhatják el;

(iii) a részvényeik 50 százalékát pedig csak a BÉT-re való bevezetéstől számított két év elteltével értékesíthetik,

azzal a megjegyzéssel, hogy mindez nem zárja ki a részvények tőzsdén kívüli átruházását, amennyiben a részvényeket megszerző személy legalább a fentiekkel azonos szigorúságú lock-up kötelezettséget vállal a Kibocsátó felé.”