SZGRH22 (1. rész)

„Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH22)

1. rész: „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése

Keretmegállapodás száma
DKM0101SZGRH22
Aktív időszak
2022.06.21. – 2024.04.21.
Passzív időszak
2024.04.22. – 2024.06.21.
Keretösszeg
400 000 000 000 Ft

Az adott közbeszerzés megvalósítására – a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján – sor kerülhet a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint

  • közvetlen megrendelés vagy
  • verseny újranyitás.

Az Érintett Szervezetek számára vonatkozó, a Közbeszerzési eljárás, valamint keretmegállapodás egyes rendelkezéseinek értelmezését elősegítő, a „Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelésre, illetve a verseny újranyitására vonatkozó előírások”-at Beszerző a DKR-ben rögzíti.

A Kbt. 105. § (2) bekezdés alapján azon objektív kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy az egyes közbeszerzések megvalósítására közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitást követően kerül-e sor:

Az adott közbeszerzés becsült értéke szerint:

  • sAmennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés esetén a verseny újranyitása kötelező.
  • sAmennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitással történhet.

Az adott közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéses feltételek szerint:

  • sAmennyiben az Érintett Szervezet által az adott közbeszerzés műszaki tartalmában meghatározásra kerülnek a Műszaki leírásban rögzítettek szerint az adott közbeszerzéshez kapcsolódó (a keretmegállapodás feltételrendszerével összeegyeztethető) teljesítéssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos speciális követelmények, vagy pedig adott közbeszerzés tekintetében a teljesítési helyszínek száma meghaladja a 20-at, úgy a Műszaki leírás szerinti nevesített szolgáltatási tétel igénybe vétele és ezzel együtt a verseny újranyitása kötelező.

Jelen keretmegállapodás alapján teljesítés csak a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint lebonyolított, a DKR-ben visszaigazolt közvetlen megrendelés vagy a DKR-ben indított verseny újranyitás eredményeként létrejött Egyedi Szerződés alapján történhet.

A jelen keretmegállapodás szövegében az „Egyedi Szerződés” kifejezés alatt:

  • saz Érintett Szervezet által a DKR-ben megindított és lefolytatott verseny újranyitás nyertes ajánlattevő Szállítójával megkötött szerződése (mint a Felek között létrejött egyedi visszterhes szerződés), valamint
  • saz Érintett Szervezet által a DKR-ben kezdeményezett valamely nyertes ajánlattevő Szállítója által (ugyancsak a DKR-ben) visszaigazolt közvetlen megrendelés (mint a Felek között - a visszaigazolás tényével létrejött egyedi visszterhes szerződés, melynek tartalmát egyrészt a közvetlen megrendelés tartalma, másrészt a keretmegállapodás vonatkozó rendelkezései képezik külön egyedi szerződés megkötése nélkül)

egyaránt értendő.

Árlista

DKM0101SZGRH22

Excel export

Dokumentum sablon

Delta Technologies Nyrt.

Kapcsolat

Pahocsa Zsuzsanna

általános tájékoztatás

Varga Balázs

műszaki tájékoztatás

Általános jelentkezés

[contact-form-7 id="239014"]

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Popup

Formátum: 063012345678

GDPR